Hatásvizsgálat elvégzésével egy szervezet?

Pontszám: 4,1/5 ( 59 szavazat )

A hatásvizsgálat egy eszköz a szervezeti tevékenységek hatékonyságának mérésére és az e tevékenységek által előidézett változások jelentőségének megítélésére . Nem művészet vagy tudomány, hanem mindkettő. A hatásvizsgálat szorosan kapcsolódik a küldetéshez, és ebben az értelemben átgyűrűzik a szervezeten.

Mi a hatásvizsgálat célja?

A hatásvizsgálat (IA) egy olyan strukturált folyamat, amely a javasolt intézkedések emberekre és környezetükre gyakorolt ​​hatásainak mérlegelésére szolgál, miközben még van lehetőség a javaslatok módosítására (vagy akár – adott esetben – elhagyására) . A döntéshozatal minden szintjén alkalmazzák, a politikáktól a konkrét projektekig.

Mi kerül bele a hatásvizsgálatba?

A hatások felmérése és értékelése, valamint az alternatívák kidolgozása , egy javasolt projekt vagy fejlesztés valószínű környezeti hatásainak előrejelzése és azonosítása , beleértve az alternatívák részletes kidolgozását; ... Döntéshozatal arról, hogy a projektet jóváhagyják-e vagy sem, és milyen feltételek mellett; és.

Miért végezzen hatásvizsgálatot egy szervezet?

A hatásvizsgálatokat általában a vállalkozásokhoz kötik, de valójában az élet minden területére alkalmazhatók. Röviden, egy hatásvizsgálat megvizsgálja, hogy egy adott intézkedés milyen lehetséges következményekkel járhat, és hogyan lehet minimalizálni vagy megelőzni a negatív következményeket .

Hányféle hatásvizsgálat létezik?

Hányféle hatásvizsgálat létezik? Magyarázat: A négy fő típus a globális értékelés, a szakpolitikai hatásvizsgálat, a stratégiai környezeti vizsgálat és a környezeti hatásvizsgálat.

Street Manager Business Change – Hogyan készítsünk hatásvizsgálatot

30 kapcsolódó kérdés található

Mi három előnye van a hatástanulmányok készítésének?

A hatástanulmányok elkészítésének három előnye:
 • A leendő kutatóknak – Segíti a leendő kutatókat, hogy kutatásaikat az Ön tanulmányai alapján elemezzék.
 • Annak a közösségnek a számára, amelyre a tanulmány összpontosított – Segít a közösségnek abban, hogy javuljon az egészségügyi, gazdasági vagy társadalmi szempontok tekintetében, amelyre a tanulmány összpontosított.

Hogyan készíti el a hatásvizsgálatot?

 1. 1. lépés: Válassza ki az értékelni kívánt projekt(eke)t. ...
 2. 2. lépés: Végezzen értékelhetőségi értékelést. ...
 3. 3. lépés: Készítsen kutatási tervet. ...
 4. 4. lépés: A hatásvizsgálat szerződtetése és személyzete. ...
 5. 5. lépés: Végezze el a terepkutatást és elemezze az eredményeket. ...
 6. 6. lépés: A hatásvizsgálat eredményeinek terjesztése.

Melyek a KHV felülvizsgálatának fő céljai?

A KHV felülvizsgálatának fő céljai a következők: * a KHV-jelentésben foglalt információk minőségének értékelése ; * meghatározza, hogyan kezelték az érintettek aggályait; * annak meghatározása, hogy az információ megfelelő-e a döntéshozatalhoz; és * az információs hiányosságok és hiányosságok azonosítása.

Hogyan készítenek hatásvizsgálatot?

 1. Útmutató a hatáshoz lépésről lépésre. értékelés. ...
 2. 2. lépés: Határozza meg az idővonalat és a költségvetést 4. Idővonal. ...
 3. 3. lépés: Állítson fel egy értékelő csoportot 7. Hibaelhárítás: Állítson fel egy. ...
 4. 4. lépés: Készítsen értékelési tervet 10. ...
 5. 5. lépés: Fejlesztés és kísérletezés a. ...
 6. 6. lépés: Végezze el az alapvonalat. ...
 7. 7. lépés: Végezzen nyomon követési felmérést. ...
 8. 8. lépés: A megállapítások terjesztése.

Mi az a hatáseljárás?

Az IMPACT eljárás javítja a súlyos szív- és érrendszeri anomáliák kimenetelét, amelyeknél fennáll a méhlepény elválasztásának kockázata . Egy multidiszciplináris csapat megszervezése, amely az anya és a magzat magas szintű ellátására összpontosít, egyetlen helyen, pozitívan befolyásolhatja ezen egyedi, veszélyeztetett magzatok kimenetelét.

Melyek a hatásértékelés alapfogalmai?

A hatásértékeléseknek figyelembe kell venniük az ellentétes tényeket – azt, ami a beavatkozás nélkül történt volna kísérleti vagy kvázi-kísérleti terv alkalmazásával, összehasonlító és kezelési csoportokat alkalmazva. A hatásértékelések gyakran elszámoltathatósági célt szolgálnak annak megállapítására, hogy egy program működött-e, és ha igen, mennyire .

Milyen eszközöket használnak a hatásértékelés során?

A megközelítések (ezen az oldalon) az opciók (módszerek vagy folyamatok) integrált csomagjára utalnak.
 • Elismerõ kérdés. ...
 • Kedvezményezett értékelése. ...
 • Esettanulmány. ...
 • Ok-okozati összefüggés figyelése. ...
 • Együttműködési eredmények jelentése. ...
 • Hozzájárulás elemzése. ...
 • Kritikus rendszer heurisztika. ...
 • Demokratikus értékelés.

Melyek a KHV folyamat lépései?

KHV: 7 lépés
 1. Hatáskör. Határozza meg a KHV határait, határozza meg az egyes szakaszokban elvégzendő elemzések alapját, írja le a projektalternatívákat és konzultáljon az érintett nyilvánossággal. ...
 2. Hatásvizsgálat és mérséklés. ...
 3. Hatáskezelés. ...
 4. A KHV jelentés. ...
 5. Felülvizsgálat és engedélyezés. ...
 6. Monitoring.

Melyek a KHV legfontosabb elemei?

A KHV összetevői
 • Levegő környezet. – Hatászóna meghatározása (szűrési modellen keresztül) és monitoring hálózat kialakítása. ...
 • Zaj környezet. ...
 • Vízi környezet. ...
 • Biológiai környezet. ...
 • Szárazföldi környezet. ...
 • Társadalmi-gazdasági és egészségügyi környezet. ...
 • Kockázatértékelés. ...
 • Környezetgazdálkodási terv.

Mi az a KHV-törvény?

1994-ben, az 1986-os környezetvédelmi törvény értelmében először, Indiában fogalmazták meg a KHV bejelentést. Kötelezővé tette a környezetvédelmi engedélyt a bővítéshez, korszerűsítéshez és új projektek elindításához. Azóta a KHV-t többször módosították.

Mi az az EIA ellenőrzőlista?

Ez az ellenőrző lista a tipikus környezeti hatásvizsgálati dokumentumok összes elemére kiterjed, beleértve a következőket: Cél és szükséglet; Projekt alternatívák; A környezeti környezet leírása (természeti és társadalmi-gazdasági egyaránt); A lehetséges környezeti hatások értékelése; valamint mérséklő és nyomon követési intézkedések.

Hogyan végezhetek el egy hatásvizsgálatot?

Határozza meg a javasolt változtatás mértékét, értékelje a jelenlegi és a javasolt jövőbeli állapotok közötti különbséget. A változó állapotok hatásainak és hatásainak becslése; meghatározza az átmeneti követelményeket. Az átmeneti követelmények rendezése hatás és prioritási besorolások alapján. Hozzon tervezési döntéseket a meghatározott követelmények alapján.

Mi az első lépés a KHV-ban?

A szűrés a KHV-folyamat első szakasza, amely egy kulcsfontosságú KHV-döntéshez vezet, nevezetesen, hogy vagy elvégzi-e az értékelést (a valószínű jelentős hatások alapján), vagy nem végzi el (ilyen hatások várható hiányában).

Mi a hatástanulmány fogalma?

A hatástanulmányok egy olyan kutatási terület, amelyet a különböző ágazatokon belüli javulás mértékének mérésére használnak . A hatástanulmányok leggyakrabban egy új politika vagy kezdeményezés hatékonyságát mérik egy csoportra vagy egy szervezetre vonatkozóan.

Mi a hatástanulmány és a példák?

A hatástanulmány egy olyan kutatás, amelyet egy új politika vagy stratégia bevezetésének hatásainak megfigyelésére és megértésére végeznek . Egy új irányelvnek, például egy törvénynek egyaránt lehetnek várt és váratlan következményei. Egy hatástanulmány segít ezek megértésében. -A március 6-án életbe léptetett internetes cenzúratörvények hatása.

Mi a hatástanulmány?

A hatástanulmányok elkülönítik a beavatkozás hatását azáltal, hogy biztosítják, hogy tiszta összehasonlítás álljon rendelkezésre a beavatkozást kapott kezelési csoport és egy ugyanolyan összehasonlító csoport között, kivéve, hogy nem kapta meg a beavatkozást.

Mi az EIA és szakaszai?

A KHV végeredménye általában egy formális dokumentum, az úgynevezett környezeti hatásnyilatkozat (EIS), amely tényszerű információkat tartalmaz a fejlesztéssel kapcsolatban, valamint minden összegyűjtött információt a szűréssel, a hatókör meghatározásával, az alapvizsgálattal, a hatás-előrejelzéssel és -értékeléssel kapcsolatban, mérséklő és monitoring intézkedések .

Milyen 5 lépést kell tartalmaznia egy helyes környezeti hatásvizsgálatnak?

A környezeti vizsgálati folyamat fő szakaszai a következők: átvilágítás, alternatívák, előzetes értékelés, hatókör meghatározása, mérséklés, fő KHV-tanulmány és környezeti hatásnyilatkozat , felülvizsgálat és monitoring (5.1. doboz és 5.1. ábra).

Hogyan írod az EIA-t?

Hogyan készítsünk KHV-jelentést?
 1. A javaslattevő adatai és tárgymutatója.
 2. A KHV vezetői összefoglalója.
 3. Projektleírás és alternatívák.
 4. Jogi megfontolások és környezetvédelmi előírások érvényesek.
 5. A fizikai környezet leírása.
 6. A biológiai környezet leírása.
 7. A társadalmi-gazdasági környezet leírása.

Mi az értékelési módszer?

Az értékelési módszerek három fő típusa a célalapú , a folyamatalapú és az eredményalapú . A célalapú értékelés azt méri, hogy a célokat elérték-e (Erősen ajánljuk a SMART célokat). A folyamatalapú értékelések az erősségeket és gyengeségeket elemzik.