Vajon Isten helyreállítja a visszaesőt?

Pontszám: 4,9/5 ( 41 szavazat )

Az egész Bibliában azt látjuk, hogy a meghátrálás és a megbocsátás legmagasabb tekintélye hogyan reagál a bűnbánó visszaesőre; Isten maga tanította, hogy a visszaeső valóban helyreállhat, és bocsánatot nyerhet (Lk 15:11-32). A visszaeső (vagy ebben az esetben tékozló fiú) megbánta, amikor magához tért.

Mit mond Isten a helyreállításról?

A helyreállítás ígérete: „Meggyógyítalak egészségedben, és meggyógyítalak sebeidet – így szól az Úr” (Jeremiás 30:17, New International Version) – ismétlődő téma a Bibliában, és reményt kínál, amikor minden más ellentmond neki.

Hogyan győzöd le a visszaesés szellemét?

 1. Rendszeresen vizsgálja meg hitéletét. ...
 2. Ha úgy találja, hogy elsodródik, azonnal forduljon vissza. ...
 3. Minden nap gyere Istenhez bocsánatért és megtisztulásért. ...
 4. Keresd továbbra is mindennap teljes szívedből az Urat. ...
 5. Maradj Isten Igéjében; folyamatosan tanulj és tanulj naponta. ...
 6. Maradj gyakran közösségben más hívőkkel.

A visszacsúszás ugyanaz, mint az elesés?

A visszacsúszás egy visszacsúszás . Bár a visszaesés nem hirtelen kezdődik, gyorsan fokozódhat. A visszacsúszás különbözik az eleséstől vagy a hitehagyástól, ami a visszacsúszás szélső vége. A hitehagyás vagy elesés a keresztény hit és az Úr Jézus Krisztusba vetett hit elutasításának cselekedete vagy állapota.

Milyen bűnöket nem bocsátanak meg?

A keresztény Szentírásban három olyan vers található, amelyek a megbocsáthatatlan bűn témáját veszik fel. Máté könyvében (12:31-32) ezt olvassuk: „Ezért azt mondom nektek, hogy minden bűn és káromlás megbocsáttatik az embereknek, de a Lélek káromlása nem bocsáttatik meg.

Tanulja meg, hogyan szabadulhat meg az önpusztítástól Rick Warrennel

16 kapcsolódó kérdés található

Vissza tudsz térni Istenhez, miután elestél?

1. lépés: Hogyan térjünk vissza Istenhez az elesés után: Menjünk Istenhez imában , és térjünk meg teljes szívvel . Néha egyenesen nehéz visszatérni Krisztushoz az elesés után. ... Tehát ne félj, és menj Istenhez imában, és teljes szívvel térj meg, mert Ő ott lesz, hogy átöleljen és haza üdvözöljön.

Hogyan lehet újra kapcsolatba lépni Istennel a bűn elkövetése után?

Hogyan lehet újra kapcsolatba lépni Istennel a bűn elkövetése után?
 1. El kell ismerned, hogy bűnös vagy. Ismerd be a bűneidet.
 2. Döntsd úgy, hogy nem titkolod el a bűnödet. Gondolkoztál már azon, hogy Dávid miért olyan különleges, hogy Isten azt mondta, hogy a szíve szerinti ember? (ApCsel 13:22).
 3. Légy őszinte a bűneiddel kapcsolatban. Légy nyitott Isten felé.

Hogyan találhatom meg újra Istent?

Hogyan lehet újra megtalálni Istent, és újra kapcsolatba lépni a vallással
 1. Kezdje el elfogadni a múltat. Az egyik első módja annak, hogy újra kapcsolatba kerülj a vallásoddal, ha egyszerűen elfogadod a múltat ​​olyannak, amilyen volt, és előre lépsz. ...
 2. Fontolja meg a keresztény podcastok hallgatását. ...
 3. Keressen egy barátságos keresztény közösséget.

Hogyan imádkozz a helyreállításért?

Mennyei Atyánk , te, aki mindent megújítasz, és szépséget hozol hamvainkból: kösd be összetört szívemet, hirdess szabadságot életemre, és szabadíts ki sötétségemből.

A visszaesés benne van a Bibliában?

Történelmileg a visszaesést a bibliai Izrael olyan tulajdonságának tekintették, amely az Ábrahámi Istentől a bálványok követésére fordult. Az újszövetségi gyülekezetben (lásd: Apostolok cselekedetei és a kereszténység az 1. században) a tékozló fiú története egy bűnbánó visszaeső ábrázolásává vált.

Mi a különbség a visszaesés és a hitehagyás között?

Mint főnevek, a különbség a meghátrálás és a hitehagyás között az, hogy a meghátrálás olyan alkalom, amikor az ember meghátrál , különösen erkölcsi értelemben, míg a hitehagyás egy hiedelemről vagy hiedelmek halmazáról való lemondás.

Hogyan tudok lelkileg helyreállni?

[A LELKI ÉLET] 5 módja annak, hogy helyreállítsd a lelked
 1. Pihenés. Az alvást úgy tervezték, hogy helyreállító hatást gyakoroljon az egész lényére. ...
 2. Újra kapcsolatba lépni Istennel. Figyelemre méltó, hogy milyen gyorsan el tudunk fordulni Istentől, ha a dolgok nem úgy mennek, ahogy hisszük, menniük kellene. ...
 3. Újra kapcsolatba lépni az emberekkel. ...
 4. Engedd el a haragot.

Hogyan imádkozhatok a házasság helyreállításáért?

Szükségünk van rád, hogy helyreállíts minket ; Kérlek Téged, ó Uram, hogy állíts helyre minket, és segíts, hogy újra megtaláljuk az utat egymáshoz és Hozzád. Arra kérlek, hogy újíts meg bennem és bennünk, bennünk egy készséges lelket. Segíts, hogy ne mutogassam ujjal és ne válaszoljak védekezően. Taníts meg __________________ hallgatni és igazán hallani.

Hogy hívják azt, amikor hiszel Istenben, de nem vallásos?

Az agnosztikus teizmus, agnosztoteizmus vagy agnosztiteizmus az a filozófiai nézet, amely a teizmust és az agnoszticizmust egyaránt magában foglalja. Egy agnosztikus teista hisz Isten vagy istenek létezésében, de e kijelentés alapját ismeretlennek vagy eredendően megismerhetetlennek tekinti.

Honnan tudhatom, hogy Isten bennem van?

Íme az öt módja annak, hogy elősegítsd ezt a spirituális átalakulást magadban:
 1. Változtasd meg a gondolkodásodat önmagadról és Istenről. ...
 2. Tekints Isten minden gondolatát Istennek. ...
 3. Gyakorold azt a hitet, hogy Isten már benned lakozik. ...
 4. Ne felejtsd el, hogy Isten minden másban is lakozik. ...
 5. Maradj csendben, és tudd, hogy én vagyok az Isten.

Hogyan imádkozol, miután vétkeztél?

 1. Bocsásd meg minden bűnömet. Uram, Jézus, megnyitottad a vakok szemét...
 2. Kegyelem. Uram Jézus, Isten Fia, könyörülj rajtam...
 3. Bűnösök barátja. Uram Jézus, ...
 4. Lukács 15:18; 18:13. Atyám, bűnös vagyok ellened. ...
 5. Zsoltárok 50:4-5. Moss meg bűntudatomtól. ...
 6. Megbocsátás. Jézusom, azt hiszem, szeretsz. ...
 7. Bűnbánat. Istenem, ...
 8. Isten Báránya. Úr Jézus Krisztus,

Hogyan építhetem újra az Istennel való kapcsolatomat?

Íme néhány módszer, amellyel visszatalálhatsz Hozzá:
 1. Beszélj hozzá. Csakúgy, mint bármely más emberrel az életedben, a kommunikáció elengedhetetlen az Istennel való kapcsolatod erősítéséhez. ...
 2. Engedelmeskedj Neki. Engedelmeskedj Isten parancsolatainak. ...
 3. Tanulmányozd a szentírásokat. ...
 4. Hallgass Rá. ...
 5. Mutasson hálát. ...
 6. Legyél körültekintő.

Megbocsáthatok-e a hitehagyásért?

Zsidók 6:4–6; 10:26–31), Hermasz pásztora megerősíti, hogy a hitehagyottaknak megbocsátást nyerhetnek, amíg az utolsó eschaton előtt egy kis idő marad. Az ajánlat megtagadása végleges elítélést von maga után.

Hogyan térjek meg és forduljak vissza Istenhez?

Ahhoz, hogy valóban megtérhessünk, fel kell ismernünk bűneinket, lelkiismeret-furdalást vagy isteni szomorúságot kell éreznünk, és meg kell vallanunk ezeket a bűneinket Istennek . Ha a bűneink súlyosak, meg kell gyónnunk azokat felhatalmazott papsági vezetőnknek is. Bocsánatot kell kérnünk Istentől, és mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a tetteink által okozott károkat helyrehozzuk.

Mi a hitehagyás büntetése a kereszténységben?

A hitehagyás büntetése magában foglalja a házasság állami erőszakos érvénytelenítését, a személy gyermekeinek és vagyonának lefoglalását, automatikusan gyámokra és örökösökre való kiosztással , valamint a hitehagyottak halálát.

Isten mindig megbocsát?

Isten mindig megbocsát? Ha megvallod és megvallod bűneidet Istennek, Ő megbocsát neked . A János 11:9 ezt mondja: „Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden hamisságtól.” Az Úr megbocsát nekünk, ha nyíltan hozzá fordulunk, és beismerjük az elkövetett bűnünket.