Miért preferálják a fordítók a postfix kifejezést?

Pontszám: 4,6/5 ( 56 szavazat )

A postfix jelölés, más néven RPN, nagyon könnyen feldolgozható balról jobbra . Egy operandus egy verembe kerül; egy operátor kiemeli az operandus(oka)t a veremből, és elküldi az eredményt. Kevés vagy egyáltalán nem szükséges elemzés.

Mi az előnye a postfix kifejezésnek?

A Postfix számos előnnyel rendelkezik az infixhez képest az algebrai képletek kifejezéséhez . Először is, bármely képlet kifejezhető zárójel nélkül. Másodszor, nagyon kényelmes a képletek kiértékeléséhez veremekkel rendelkező számítógépeken. Harmadszor, az infix operátorok elsőbbséget élveznek.

Miért használnak postfixet a számítógépek?

A Postfix jelölés az algebrai kifejezések ábrázolására szolgál . A postfix formában írt kifejezések kiértékelése gyorsabban történik, mint az infix jelöléssel, mivel a postfixben nincs szükség zárójelre.

Miért gyorsabbak a postfix előtag kifejezések, mint az infix?

Az előtag és utótag kifejezések gyorsabban kiértékelhetők, mint az infix kifejezések. Ennek az az oka , hogy nem kell zárójeleket feldolgoznunk, és nem kell követnünk az operátor elsőbbségi szabályát . Az utótag- és előtag kifejezésekben az előbbi operátor kerül kiértékelésre elsőként, függetlenül a prioritásától.

Milyen előnyei vannak az elő- és utótag-jelöléseknek?

Mivel az előtag és utótag kifejezések gyakran feldolgozhatók triviális verem alapú algoritmussal , és soha nem igényelnek zárójeleket, műveleti sorrendet vagy asszociativitási szabályokat az egyértelműsítéshez.

Mi az az Infix előtag és utótag kifejezés az adatstruktúrákban | Miért van szükségünk rájuk?

45 kapcsolódó kérdés található

Melyik a jobb infix vagy postfix?

Az infix és a postfix koncepciót használják a fordítóprogramok tervezésében. Mivel az Infix annyira elterjedt a matematikában, sokkal könnyebben olvasható az emberek számára, így a legtöbb számítógépes nyelven használják. A Postfix könnyebben feldolgozható a számítógépek számára, de nem olyan intuitív az emberek számára.

Melyik a jobb előtag vagy utótag?

Az előtag kifejezések közvetlenül Postfix -re konvertálása anélkül, hogy először Infix-re, majd Postfix-re konvertálná azokat, sokkal jobb a számítás és a kifejezés jobb megértése szempontjából (a számítógépek a Postfix kifejezéssel értékelik).

Miért alakítjuk át az infixet postfixre?

Az infix kifejezések az emberek által olvashatók és megoldhatók. Könnyen meg tudjuk különböztetni az operátorok sorrendjét, és a matematikai kifejezések megoldása során először a zárójelet tudjuk megoldani. A számítógép nem tudja könnyen megkülönböztetni az operátorokat és a zárójeleket , ezért szükséges a postfix átalakítás.

Miért van szükségünk elő- és utótagra?

Az előtag kifejezés jelölése megköveteli, hogy minden operátor megelőzze azt a két operandust, amelyen dolgozik . A Postfix viszont megköveteli, hogy operátorai a megfelelő operandusok után jöjjenek. ... Az összeadás operátor ekkor megjelenik az A és a szorzás eredménye előtt.

Mire használható az előtag kifejezés?

Az előtag/utótag jelölése különösen népszerű, mert veleszületett képes kifejezni a műveletek tervezett sorrendjét zárójelek és más elsőbbségi szabályok nélkül , ahogyan azt általában az infix jelöléseknél használják. Ehelyett a jelölés egyértelműen jelzi, hogy melyik operátort kell először kiértékelni.

Miért használunk furcsán kinéző elő- és utótag-jelöléseket?

Az előtag és az utótag jelölése továbbra is megköveteli, hogy tudjuk, hány operandust vesznek fel az egyes operátorok . E tudás nélkül nem elemezhetők. Lisp ezt úgy tudja megkerülni, hogy minden részkifejezést zárójelbe tesz.

Mi a különbség az előtag és az utótag között?

Az előtag és a postfix két jelölés, amelyet a számítástechnikában használnak. Az előtag és az utótag közötti különbség az, hogy az előtag egy olyan jelölés, amely az operátort az operandusok elé írja, míg a postfix egy olyan jelölés, amely az operátort az operandusok után írja.

Hogyan értékeli a postfix jelölést?

A Postfix kifejezés kiértékelési szabálya a következőket mondja ki:
  1. Miközben a kifejezést balról jobbra olvassa, nyomja meg az elemet a veremben, ha az operandus.
  2. Ha az elem operátor, emelje ki a két operandust a veremből, majd értékelje ki.
  3. Tolja vissza az értékelés eredményét. Ismételje meg a kifejezés végéig.

Mi az infix előtag és utótag?

Infix: A matematikai képletekben általánosan használt jelölés. Operandus: Az az érték, amelyen a művelet végrehajtásra kerül. Operátor: Egy mínuszhoz hasonló szimbólum, amely egy műveletet mutat. Utófix : Matematikai jelölés, amelyben az operátorok operandusokat követnek. Előtag: Olyan matematikai jelölés, amelyben az operandusok követik az operátorokat.

Az alábbiak közül melyik szükséges ahhoz, hogy egy infix kifejezést postfix kifejezéssé konvertáljunk hatékonyan?

Magyarázat: Az operátorverem az infixet postfix kifejezéssé alakítja úgy, hogy az olyan operátorok, mint a +, *, (, ), / a verembe kerüljenek, ahol az operandusverem a Postfix-verem Prefix-kiértékeléssé konvertálására szolgál, így az operandusok 7,2, 1,2 stb.

Mi a másik neve a postfix kifejezésnek?

Magyarázat: A fordított lengyel jelölés az utótag-kifejezés másik neve, míg a lengyel jelölés és a varsói jelölés az előtag-kifejezés többi neve.

Mi értelme van az előtag jelölésének?

Az előtag jelölése egy matematikai jelölés. Ezzel egyenleteket és egyéb matematikai képleteket írhatunk le . Az előtag jelölése lengyel jelölésként is ismert.

Mi a postfix kifejezés C-ben?

Egy postfix kifejezésben • egy operátort írunk az operandusai mögé . • a 2+3 infix kifejezés 23+ a postfix jelölésben. • A postfix kifejezéseknél a műveletek a beírásuk sorrendjében (balról jobbra) kerülnek végrehajtásra.

Hogyan értékelődik az infix a postfixben?

Algoritmus a postfix kifejezés kiértékelésére
  1. Olvass egy karaktert.
  2. Ha a karakter egy számjegy, alakítsa át a karaktert int-re, és nyomja be az egész számot a verembe.
  3. Ha a karakter egy operátor, akkor kétszer helyezze ki az elemeket a veremből, így két operandust kap. Hajtsa végre a műveletet. Tolja be az eredményt a verembe.

Miért alakítjuk át az infixet előtaggá?

Miközben infix kifejezéseket használunk mindennapi életünkben. A számítógépek nehezen tudják megérteni ezt a formátumot, mert szem előtt kell tartaniuk az operátor elsőbbségi szabályait és a zárójeleket is. Az előtag és a postfix kifejezések könnyebben érthetők és kiértékelhetők a számítógép számára .

Az előtag fordítottja a postfixnek?

A postfix kifejezés csupán az előtag kifejezés fordítottja .

A postfix kifejezés egyedi?

Bármely postfix kifejezésben minden művelet a megfelelő operandusok után jelenik meg, ellentétben az infix-el, ahol az operandusaik között jelennek meg. És az infixtől eltérően, az operátorok kiértékelésének sorrendjét egyedileg a postfix kifejezés határozza meg . ... Ezúttal a + az első operátor, amellyel találkozunk.

Mi lesz a * b/cd postfix alakja?

Az A*B+C/D postfix alakja? AB*CD/+ . Így a postfix kifejezés AB*CD/+. ... Magyarázat: A verem adatstruktúra az infix kifejezést postfix kifejezéssé alakítja.

Mi az infix kifejezés?

Infix jelölés: X + Y . Az operátorok operandusaik közé vannak írva. Ez a kifejezések írásának szokásos módja. Az olyan kifejezések, mint az A * ( B + C ) / D, általában valami ilyesmit jelentenek: "Először add össze B-t és C-t, majd szorozd meg az eredményt A-val, majd oszd el D-vel, hogy megkapd a végső választ."