Melyik a függő záradék?

Pontszám: 4,7/5 ( 35 szavazat )

A függő záradék olyan szavak csoportja, amely alanyt és igét tartalmaz, de nem fejez ki teljes gondolatot . Egy függő tagmondat nem lehet mondat. A függő záradékot gyakran függő jelölőszó jelöli.

Mi a példa a függő záradékra?

Damian nem léphet pályára, mert megsérült a lába . (Mert megsértette a lábát egy függő tagmondat. Tartalmazza az ő alanyt és a sérült igét. A tagmondat nem fejez ki teljes gondolatot, nem állhat meg önmagában mondatként.)

Melyik a függő záradékos kvíz?

A függő záradék olyan szavak csoportja, amely egy alanyt és egy igét tartalmaz, DE NEM egy teljes gondolat . NEM állhat önmagában mondatként.

Melyek az 5. függő záradék példái?

Példák a függő záradékokra
 • Amikor az elnök megérkezik.
 • Mert alig várom a buszt.
 • Mintha tudta volna, mi fog történni.
 • Mint a nővére tud.
 • Ha tud vasárnap dolgozni.
 • Amíg a nap lenyugszik.
 • Miközben a virágok tovább nyílnak.
 • Valahányszor látogatóba jön.

Hogyan lehet azonosítani a függő záradékot?

A függő záradéknak van alanya és ige, alárendelt kötőszó vagy relatív névmás vezeti be , de nem fejez ki teljes gondolatot. A függő tagmondat nem teljes mondat. Példa: Mivel a heves esőzések elárasztották az alosztály bejáratát.

FÜGGETLEN VS FÜGGŐ ZÁRADÉK | Mi a különbség? | Tanuljon példákkal

33 kapcsolódó kérdés található

Hogyan lehet azonosítani a függő záradékot a mondatban?

Ha a főnévi tagmondat a mondat alanyaként működik, akkor nem függő. Ha azonban a főnévi tagmondat egy objektum helyére lép, akkor az egy függő záradék . A főnévi mellékmondatok kezdődhetnek kérdő névmással (ki, mit, mikor, hol, hogyan, miért) vagy kimondójelekkel (hogy, vajon, ha).

Hogyan lehet azonosítani a függő és a független záradékot?

Egy független tagmondat tartalmaz egy alanyt , egy igét és egy teljes gondolatot. A függő tagmondat tartalmaz egy alanyt és egy igét, de nem teljes gondolatot.

Milyen 5 példa a kitételekre?

Példák záradékokra:
 • Tárgy + ige (állítmány). = teljes gondolat (IC)
 • banánt eszek. = teljes gondolat (IC)
 • Sharon hangosan beszél. = teljes gondolat (IC)

Mi a 3 típusú függő záradék?

Háromféle függő mellékmondat létezik: főnévi mellékmondat, melléknévi tagmondat és határozói mellékmondat .

Mely szavak a függő mondatok?

A függő záradék olyan szavak csoportja, amely alanyt és igét tartalmaz, de nem fejez ki teljes gondolatot .

Melyik a függő záradékos kvíz a szünetben?

→ Szünetben, miközben az előadásról beszélgettünk. → Egyes hagyományos nyelvészeti elméletek szerint az alá- vagy függő tagmondat olyan tagmondat, amely egy mondatelemet további információval lát el, de nem állhat meg mondatként .

Az alábbiak közül melyik független záradék?

A független tagmondatnak alanya, ige és teljes gondolata van; önállóan is megállja a helyét teljes mondatként. Minden teljes mondatnak tartalmaznia kell egy független tagmondatot. Példa: Elmentünk a bevásárlóközpontba. Mi vagyunk ennek a mondatnak az alanya.

Mi a fő különbség a függő záradék és a független záradék kvíz között?

A független tagmondat (vagy főmondat) olyan záradék, amely önmagában is megállja a helyét, más néven egyszerű mondat. A független tagmondat alanyt és állítmányt tartalmaz; már önmagában is értelmes. A függő tagmondat szavak csoportja alanyal és igével.

Milyen példák vannak a függő és független záradékra?

függő tagmondat, független tagmondat. Példa: Mivel fáradt voltam, úgy döntöttem, hogy lefekszem . Ha a függő (alárendelt) tagmondat a független záradékot követi, ne használjon vesszőt az alárendelő kötőszó (kötőszó) előtt vagy után.

Melyik a példa alá- vagy függő záradékra?

Az alárendelt tagmondatnak van alanya és ige, de önmagában nem állhat teljes mondatként. Nézzünk néhány példát; Ha megnyeri a díjat (te = alany; nyer = ige) Mivel ma süt a nap (a nap = alany; süt = ige)

Melyek a fő záradék példái?

Például a „ A dühös medve vészjóslóan üvöltött ” mondatban a „medve” szó az egyszerű alany, az állítmány pedig „üvölt”, így a mondat fő tagmondata a következő lenne: „A medve üvöltött”.

Hányféle függő tagmondat létezik?

Alapvetően három különböző típusú függő tagmondat létezik: Adverbiális záradék. Melléknévi záradék. Főnévi záradék.

Melyek a záradék típusai?

Kétféle záradék létezik:
 • Független záradék – olyan záradék, amely önmagában is megállja a helyét mondatként.
 • Függő tagmondat – olyan záradék, amely önmagában nem állhat mondatként, de támogatja a független záradékot.

Milyen típusú záradékok és példák vannak?

Kétféle tagmondat létezik: Például az "I like ice-cream" egy egyszerű mondat, amely főmondatból áll . „Szeretem a fagylaltot és szeretem a csokoládét” egy összetett mondat, amely két fő tagmondatból áll („szeretem a fagylaltot” és „szeretem a csokoládét”). A két fő tagmondatot az „és” kötőszó egyesíti.

Mi az a mondat Mondj 5 példát?

Egy egyszerű mondatnak vannak a legalapvetőbb elemei, amelyek mondattá teszik: egy alany, egy ige és egy befejezett gondolat. Példák az egyszerű mondatokra: Joe a vonatra várt. A vonat késett.

Mik azok a tagmondatok egy mondatban?

A tagmondat a nyelvtan alapegysége. A záradéknak tartalmaznia kell egy igét . A záradék általában egy alanyból, egy igei kifejezésből és néha egy kiegészítésből áll: Evém.

Hogyan lehet azonosítani a független és alárendelt záradékot?

A független tagmondatok lehetnek teljes mondatok, vagy lehetnek egy mondat részei. az alárendelt mondatok nem lehetnek teljes mondatok. A mellékmondat csak a mondat része lehet. az alárendelt tagmondatnak vagy alárendelő kötőszóval (például mert, miért, míg stb.) vagy relatív névmással kell kezdődnie.

Hogyan lehet elkülöníteni a független és a függő tagmondatokat?

Ha a függő tagmondat az első (megint inkább a főmondat bevezetéseként), vessző követi (mint ebben és a következőben). Ha a független záradék az első, akkor nincs írásjel választja el a kettőt .