Hol alapították az utolsó napi szentek egyházát?

Pontszám: 4,2/5 ( 61 szavazat )

Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza, amelyet informálisan gyakran LDS Egyházként vagy Mormon Egyházként ismernek, egy nem szentháromságos, keresztény restaurátor egyház, amely a Jézus Krisztus által alapított eredeti egyház helyreállításának tekinti magát.

Hogyan alapították az Utolsó Napok Szentjeinek Egyházát?

Az LDS-egyház Nyugat-New Yorkban, a Burned-over kerületben gyökerezik , ahol Smith, az Utolsó Napok Szentje mozgalom alapítója nevelkedett. ... 1830. április 6-án, Peter Whitmer otthonában a New York állambeli Fayette-ben, Smith megszervezte a vallás első jogi egyházi egységét, a Krisztus Egyházát.

Ki alapította az Utolsó Napok Szentjeinek Egyházát?

A New York állambeli Fayette-ben Joseph Smith , az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza (más néven mormon egyház) alapítója megszervezi Krisztus Egyházát a hívők egy kis csoportjával való találkozó során.

Mikor keletkezett a mormon egyház?

Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza (LDS), más néven mormonizmus, egyház, amely eredete egy Joseph Smith által az Egyesült Államokban 1830 -ban alapított vallásra vezethető vissza.

Hogyan kezdődött a mormon vallás?

Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházát Joseph Smith alapította 1830-ban az Egyesült Államokban, New York államban. Smith először egy angyalon, majd egy aranylemezekre írt könyvön keresztül kapott kinyilatkoztatást Istentől.

Az utolsó napi szentek története

22 kapcsolódó kérdés található

A mormonok hisznek Jézusban?

A mormonok Jézus Krisztust hitük központi alakjának tekintik , és tökéletes példának arra, hogyan kell élniük az életüket. Jézus Krisztus az istenség második személye, és különálló lény az Atyaistentől és a Szentlélektől. A mormonok ezt hiszik: Jézus Krisztus Isten elsőszülött szellemgyermeke.

Mi történt Joseph Smith-szel, a mormon vallás alapítójával?

Joseph Smitht, az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza (közismertebb nevén mormonizmus) alapítóját és vezetőjét testvérével, Hyrummal együtt meggyilkolják, amikor a tömeg betör egy börtönbe, ahol az illinoisi Carthage-ban tartják fogva őket .

Miben különbözik az LDS a kereszténységtől?

A mormonok és a keresztények egyaránt hisznek Jézus Krisztusban . ... Istenbe vetett hitüket illetően a mormonok egy mennyei atyában hisznek, akinek fizikai teste van. Másrészt a keresztények hisznek a Szentháromság Istenben, akinek nincs fizikai teste.

Miért alapították a mormonizmust?

A mormonizmus tanai Joseph Smith farmfiúval kezdődtek az 1820-as években New York nyugati részén, a második nagy ébredésként ismert vallási izgalmak időszakában. Miután imádkozott, hogy melyik felekezethez csatlakozzon, Smith azt mondta, hogy 1820 tavaszán látomást kapott.

Mi a különbség a mormonok és az utolsó napi szentek között?

Míg az egyház legtöbb tagja nem bánja, hogy „mormonnak” nevezik, a hithez tartozó személy hivatalosabb módja az „ utolsó napi szent ” vagy „az Utolsók Jézus Krisztus Egyházának tagja”. - Napi szentek."

Az Utolsó Napok Szentjeinek Egyháza ugyanaz, mint Jehova Tanúja?

Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza, más néven Mormon Egyház , és a Jehova Tanúi az Egyesült Államokban működő keresztény szekták.

Mitől más a mormonizmus?

A hagyományos keresztényekkel ellentétben a modern mormonok általában az Atyának alárendeltnek tekintik a Fiút . A mormonok az 1840-es évek óta azt hitték, hogy Isten változékony. Úgy vélik, hogy az Atya (mint a Fiú) kétszer „született” – egyszer szellemként, másodszor pedig halandó emberként.

Mik az LDS hiedelmei?

A hit ezen kulcselemei közé tartozik az Atyaistenbe, az ő Fiába, Jézus Krisztusba és a Szentlélekbe vetett hit; a modern prófétákba vetett hit és a folyamatos kinyilatkoztatás; abban a hitben, hogy Krisztus engesztelése által az egész emberiség üdvözülhet a Krisztus evangéliumának törvényei és szertartásai iránti engedelmesség által; a fontosságába vetett hit...

Mik az utolsó napi szentek hiedelmei?

Az 1842 körüli egyház alapvető hittételeit a „Hittételek” foglalják össze, és négy fő alapelve a Jézus Krisztusba vetett hit, a bűnbánat, a bemerítéssel történő keresztség a bűn bocsánatáért és a kézrátétel az Ajándékért a Szentlélek .

Hány felesége volt Joseph Smith-nek?

Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza egy október végén, a weboldalára felháborodás nélkül közzétett esszében először mondta el, hogy Joseph Smithnek, a mormon egyház alapítójának 40 felesége volt.

Miért volt Joseph Liberty börtönében?

1838. december 1-jén a missouri hatóságok bebörtönözték Joseph Smitht, testvérét, Hyrumot, Sidney Rigdont, Lyman Wightot, Caleb Baldwint és Alexander McRae-t Libertyben (Missouri állam) az elmúlt hónapok során állítólagosan más missouriekkel folytatott konfliktusok során elkövetett bűncselekmények miatt. .

Mi a neve a mormon istennek?

Mit hisznek a mormonok Istenről? Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza Istent gyakran Mennyei Atyánkként említi, mert Ő minden emberi lélek Atyja, és azok az Ő képmására vannak teremtve (lásd 1Mózes 1:27).

A mormonok azt hiszik, hogy Jézus meghalt a kereszten?

A mormonok azt hiszik, hogy Jézus Krisztus magára vette mindenki bűneit, aki valaha élt vagy élni fog ezen a földön. Mivel Jézus meghalt a kereszten, eltemették , és harmadnapon feltámadt, mindenki feltámad, függetlenül attól, hogy milyen meggyőződésű vagy igazságos.

Milyen Bibliát használnak a mormonok?

A Szent Biblia mormonai a Biblia hivatalos King James Verzióját használják.

Miben különbözik a mormonizmus a katolicizmustól?

A katolikusoknál ez három személy egy anyagban. 2. A mormonok számára Isten egy fizikai testtel rendelkező Mennyei Atya, míg a katolikusok azt hiszik, hogy Ő egy szentháromságos Isten, akinek nincs teste. ... A katolikusokkal ellentétben a mormonok hisznek a túlvilágban, a feltámadásban és a második esélyben .

Az amishok és a mormonok ugyanazok?

Az amish emberek hisznek Jézus Krisztusban és a Szentlélekben. Míg a mormonok Joseph Smitht prófétájuknak hiszik . A kereszténység amish csoportja Európából, míg a mormonok az USA-ból jöttek létre. Az amisok a helyi egyházi vezetőkre támaszkodnak, míg a mormonok elutasítják ezt az elképzelést.

Hány felesége lehet egy mormonnak?

Az LDS Egyház 1890-ben nyilvánosan lemondott a többnejűség gyakorlatáról, de soha nem utasította el a többnejűséget mint tant, amint azt az LDS szentírásai is bizonyítják. Mindig is megengedte és továbbra is megengedi, hogy a férfiak mormon templomokban „örökkévalóságig” több feleséggel is házasodjanak.

Mit nem tehetnek a mormonok?

  • Házasság előtt nincs szex, házasság után pedig teljes hűség. ...
  • Nincs alkohol vagy drog. ...
  • Nincs becstelenség. ...
  • Jövedelmének 10%-át vagy még többet adományozzon jótékony célra és Isten országának felépítésére. ...
  • Ne nézzen pornográfiát. ...
  • Ne vegyen részt azonos nemű kapcsolatokban. ...
  • Szenteld a vasárnapokat az Úrnak. ...
  • Nincs trágár beszéd.

Miért nem ihatnak kávét a mormonok?

A Bölcsesség szava azt is kimondja, hogy a „ forró italok” tilosak . A kinyilatkoztatás idején a leggyakoribb forró italok a tea és a kávé voltak. Emiatt a kávét, a teát, az alkoholt és a dohányt károsnak tartották az egészségre, és nem alkalmasak a jó és tiszta életmódra.