Mit jelent a dallam szó?

Pontszám: 4,5/5 ( 7 szavazat )

A dallamosság definíciói. a dallam tulajdonsága . szinonimák: dallamosság. típusa: muzikalitás, zeneiség. a zeneszerű hangzás tulajdonsága.

Mit jelent a dallam a költészetben?

1: kellemes dallammal . 2 : dallamról, dallamról vagy annak előállításáról. Egyéb szavak a melodiousból Szinonimák és antonimák Példamondatok Tudjon meg többet a melodiousról.

Mi az erős dallamos?

melléknév. fülnek kellemes dallam. dallamról vagy azzal kapcsolatos; dallamos .

Van szó dallamosan?

1. Hangok tetszetős egymásutániságát, azokhoz kapcsolódó vagy azt tartalmazó hangokat; dallamos . 2. Kellemes hallás: dallamos hang; egy madár dallamos éneke.

Mi a másik szó a dallamos kifejezésre?

Ezen az oldalon 47 szinonimát, antonimát, idiomatikus kifejezést és kapcsolódó szavakat fedezhet fel a dallamos szavakhoz, mint például: musical, mézes hangú , lágy, lágy, lírai, harmonikus, zengő, eufonikus, harmonikus, dallamos és harmonikus.

Ambient tanulási zene az összpontosításhoz – 4 óra zene a tanuláshoz, a koncentrációhoz és a memóriához

26 kapcsolódó kérdés található

Mi a dulcet szó meghatározása vagy jelentése?

1: édes ízű . 2: kellemes a fülnek, lágy hangok. 3: általában kellemes vagy kellemes, lágy mosoly.

Mi a groteszk szó szinonimája?

a groteszk szinonimája
 • kísérteties.
 • fantasztikus.
 • nevetséges.
 • szörnyű.
 • abszurd.
 • nevetséges.
 • furcsa.
 • szeszélyes.

Dallamilag egy szó?

adj. Dallamról, dallamhoz kapcsolódó vagy azt tartalmazó . me·lod′i·cal·ly adv.

Mi a siker igealakja?

A siker egy ige, a siker egy főnév, a sikeres egy melléknév, a sikeres egy határozószó:She wants to success in business.

Hogyan ír le egy dalt?

Játssz a szavakkal, és próbálj meg saját jelzőket találni a hallgatott dalok hangszínének leírására.
 • Hangszín.
 • Hangszín.
 • Meleg hideg.
 • Zajos – tiszta.
 • Felhangok, harmonikusok.
 • Akusztikus – elektronikus.
 • Alacsony – közepes – magas frekvenciák.
 • Sötét, lágy, sáros – világos, tiszta, fényes, tiszta, élénk.

Mit jelent a dallamos hang?

dallamos Hozzáadás a listához Megosztás. A dallamos jelzővel írjon le valamit, ami úgy hangzik, mint a zene , mint egy csobogó patak vagy egy kisfiú halk zümmögése. Bármi, ami kellemes, dallamos hangot ad, dallamosnak nevezhető, aminek akkor van értelme, ha a dallam szót dallamosban észleli.

Mit személyesít meg az I Hear America Singing?

Az olvasó az egyes szakmákat olvasás közben vizualizálhatja. Megszemélyesítés: A megszemélyesítés célja, hogy emberi tulajdonságokat adjon az élettelen tárgyaknak. Például: „Hallom Amerikát énekelni, a változatos dalokat, amiket hallok.” Amerika úgy van megszemélyesítve, mintha emberként tudna énekelni .

Hogy hívják azt, akinek szép hangja van?

Valami eufóniás gyönyörűen és kellemesen hangzik. – Eufónikus hangod van! nagy dicséret egy énekesnek. Ez a szó szépen hangzik, amikor kimondod, ezért logikus, hogy valami kellemeset ír le a fülnek.

Mi a dallam mellékneve?

melléknév. dallamos . dallamról vagy azokhoz kapcsolódóan, megkülönböztetve a harmóniától és a ritmustól.

Hogyan ír le egy dallamos hangot?

A dallamos definíciója olyasvalami, ami kellemes hangzású. A gyönyörű és dallamos énekhang a dallamos énekhang példája. Öröm hallani; édesen hangzik ; dallamos. ... A hangok tetszetős egymásutániájáról, azokhoz kapcsolódóan vagy azt tartalmazó hangzásokból; dallamos.

Milyen típusú főnév a bizalom?

Önbizalom . A bizonyosság kifejezése vagy érzése. A bizalom minősége.

Mit jelent a Melodical ?

Valami dallamos vagy szép, amit hallgatni lehet, az dallamos. ... A dallam a zene olyan minősége, amelyet „zenehangulatként” vagy „hangjegyek kielégítő sorozataként” határoznak meg. A zenetanárok dallammintákat játszanak le tanítványaiknak, hogy azok megkettőzzék, a zeneszerzők pedig időnként dallammondatokat kombinálnak, hogy szimfóniát alkossanak.

Mi a különbség a dallamos és a dallamos között?

Melodikus névelőként az a különbség a dallamos és a dallamos között, hogy a dallamos a dallamra vonatkozik, a dallamra vonatkozik, vagy a dallamra vonatkozik, míg a melodikus egy kellemes dallammal vagy hanggal; dallamos .

Mi a jobb szó a gonoszra?

EGYÉB SZAVAK A gonoszra 1 bűnös , gonosz, romlott, gonosz, romlott, aljas, aljas, aljas. 2 káros, pusztító. 6 gonoszság, romlottság, gonoszság, hamisság, romlottság, aljasság. 9 katasztrófa, csapás, jaj, nyomorúság, szenvedés, bánat.

A groteszk szó?

groteszk. adj. 1. Nevetséges, visszataszító vagy össze nem illő torzítás jellemzi, külsőleg vagy módon.

Mi a groteszk jelentése?

1a : a díszítőművészet olyan stílusa, amelyet fantáziadús vagy fantasztikus emberi és állati formák jellemeznek, gyakran lombokkal vagy hasonló figurákkal átszőve, amelyek a természetest abszurditásba, csúfságba vagy karikatúrává torzíthatják. b : ilyen stílusú, díszes szerkezetű, groteszkekkel díszített mű. 2: olyan, amelyik...

A dulcet azt jelenti, hogy tetszetős?

kellemes a fülnek ; dallamos: a cselló dübörgő hangjai. kellemes vagy kellemes a szemnek vagy az érzéseknek; megnyugtató.