Az ellentmondás azonos a paradoxonnal?

Pontszám: 4,8/5 ( 40 szavazat )

Ellentmondás: egymással ütköző elemek ugyanazon a rendszeren belül ; Paradoxon: egymással ütköző elemek, amelyek egy korábban ismeretlen igazságot fednek fel; Irónia: a várttal ellentétes állásfoglalás.

Mi az a paradoxon vagy látszólagos ellentmondás?

A kapott véleménnyel ellentétes tétel vagy javaslat; látszólag ellentmondó, vagy a józan észnek ellentmondó állítás vagy érzés; ami látszólag vagy kifejezésekben abszurd, de valójában mégis igaz lehet. A paradoxon logikailag önmagának ellentmondó állítás , vagy olyan állítás, amely ellentétes az ember elvárásaival.

Mi a paradoxon szinonimája?

ellentmondás , ellentmondás kifejezésekben, önellentmondás, következetlenség, inkongruencia, anomália, konfliktus. abszurditás, furcsaság, rejtély, rejtvény, rejtély, rejtély. ritka oximoron, antinómia.

A paradoxonok ellentmondanak önmaguknak?

A „paradoxon” szó a görög „paradoxonok” szóból származik, ami a várakozással ellentétben áll. Az irodalomban a paradoxon egy olyan irodalmi eszköz, amely ellentmond önmagának, de magában foglalja az igazság elfogadható magját .

Az oximoron és az ellentmondás ugyanaz?

Főnevekként az oximoron és az ellentmondás közötti különbség az, hogy az oximoron egy olyan beszéd, amelyben két ellentétes jelentésű szót szándékosan együtt használnak a hatás érdekében, míg az ellentmondás ( megszámlálhatatlan ) az ellentmondás aktusa.

Különbségek az ellentmondás, a paradoxon és az irónia között

17 kapcsolódó kérdés található

Mi a jó példa a paradoxonra?

Egy példa a paradoxonra: „Az ébrenlét álmodik” . A paradoxon egy olyan beszéd, amelyben egy állítás ellentmondani látszik önmagának. Ez a fajta kijelentés paradoxnak mondható. A néhány szóból álló tömörített paradoxont ​​oximoronnak nevezzük.

Mi a paradoxon ellentéte?

paradoxon. Antonímák: előírás , propozíció, axióma, igazmondás, posztulátum. Szinonimák: ellentmondás, rejtély, rejtély, abszurditás, kétértelműség.

Az élet tele van paradoxonnal?

Az élet tele van paradoxonokkal és ellentmondásokkal , és ettől lesz szép. ... A pszichológiában ezt Rashomon-effektusnak nevezik, amely egy esemény egymásnak ellentmondó értelmezését tulajdonítja az abban részt vevő embereknek.

Mi az a híres paradoxon?

Russell paradoxona a leghíresebb a logikai vagy halmazelméleti paradoxonok közül. Russell-Zermelo paradoxonként is ismert, a paradoxon a naiv halmazelméletben akkor merül fel, ha figyelembe vesszük az összes olyan halmaz halmazát, amelyek nem tagjai önmaguknak.

Mi a végső paradoxon?

„Minden gondolkodás legfőbb paradoxona az a kísérlet, hogy felfedezzünk valamit, amit a gondolat nem tud gondolkodni . Ez a szenvedély mélyen jelen van minden gondolkodásban, még az egyén gondolkodásában is, amennyiben a gondolkodásban részt vesz valamiben, ami meghaladja önmagát.

Mit jelent az, ha valaki paradoxon?

Önellentmondásos állítás, ami csak akkor lehet igaz, ha hamis, és fordítva. ... Ellentmondásos tulajdonságokkal rendelkező személy vagy dolog . Ő egy paradoxon; nem számítana rá abban a politikai pártban.

Hogyan használjuk a paradox szót egy mondatban?

Paradoxon egy mondatban?
 1. Különös paradoxon szerint a gyógyszertől Heather megbetegedett, mielőtt jobban lett volna.
 2. Az a gondolat, hogy kegyetlennek kell lennünk ahhoz, hogy kedvesek legyünk, paradoxon, mert a kegyetlenség általában nem kapcsolódik a kedvességhez.
 3. Definíció szerint a paradoxon két ellentétes szituáció, amelyeket egy provokatív ötlet létrehozása céljából kombinálnak.

Mi az a központi paradoxon?

megszámlálható főnév. Ön paradoxonként ír le egy helyzetet, ha két vagy több olyan tényt vagy tulajdonságot foglal magában, amelyek látszólag ellentmondanak egymásnak .

Mi a paradoxon célja?

Paradox, látszólag önellentmondásos kijelentés, melynek mögöttes jelentését csak alapos vizsgálat tárja fel. A paradoxon célja a figyelem felkeltése és új gondolatok kiváltása . A „kevesebb több” állítás egy példa.

Milyen paradoxonok vannak az életben?

Vessünk egy pillantást erre az 5 jól ismert paradoxonra, amelyekkel mindenki foglalkozik, még akkor is, ha esetleg nem ismeri fel teljesen.
 • Minél jobban megijeszt valami, annál inkább szembe kell nézned vele. ...
 • Minél jobban nem bízhatsz benne, annál inkább nem lehet megbízni benned. ...
 • Minél gyakrabban sikerül kudarcot vallania, annál nagyobb az esélye a sikerre.

Mi a legjobb paradoxon?

10 paradoxon, ami megzavarja az elmédet
 • A FIÚ VAGY LÁNY PARADOX. ...
 • A KÁRTYAPARADOXON. ...
 • A KROKODIL PARADOXON. ...
 • A DICHOTOMIAI PARADOXON. ...
 • A FLETCHER PARADOXONJA. ...
 • GALILEÓ A VÉGTELEN PARADOXSA. ...
 • A burgonyaparadoxon. ...
 • A HOLLÓ PARADOXON.

A szerelem paradoxon?

Igen, a szerelem paradoxon . Egyszerre egyszerű és bonyolult. Ettől boldogabbnak érezzük magunkat, és jobban összetartozunk, mint bármely más érzés. De ez lehet az a katalizátor is, amely a mélység és a kétségbeesés lyukába taszít bennünket, ami szinte leírhatatlan, amikor úgy érezzük, elszakadunk tőle.

Hogyan lehet felismerni a paradoxont?

A paradoxon olyan állítás, tétel vagy szituáció, amely logikátlannak, abszurdnak vagy önellentmondásnak tűnik, de további vizsgálat után lehet logikus vagy igaz – vagy legalábbis tartalmazhat igazságelemet. A paradoxonok gyakran iróniát és összeegyeztethetetlenséget fejeznek ki , és megpróbálják összeegyeztetni a látszólag ellentétes gondolatokat.

Mi a szép paradoxon?

A szépség-paradoxon az 1960-as évek "Women's Liberation" mozgalomig nyúlik vissza, amikor a nők elutasították azt az elképzelést, hogy fizikai megjelenésüknek szerepet kellene játszania sikerükben. ... "Bennünk van bekötve, hogy identitásunk fontos része a jó megjelenés és az, hogy vonzóak legyünk mások számára" - mondja.

Eszedbe jut egy paradox példa a mindennapi életből?

„A minap burritót ittam, ma pedig nincs kedvem! „Jobb, ha siessek és rendelek, mert a pult mögötti ember kezd bosszankodni! Ezek mind olyan gondolatok, amelyek ezekben a helyzetekben motoszkáltak a fejemben, és mindegyik egy dologhoz kapcsolódik, a választás paradoxonához.

Mi a spirituális paradoxon?

Az élet fő spirituális paradoxona abban a gondolatban rejlik, hogy semmit sem tehetsz a teljesség megteremtéséért . Csak annyit tehetsz, hogy megtanulsz sietség nélkül ülni az életedben, és várni, hogy Isten megadja neked a kegyelmet, hogy megtudd, ki vagy. ... A legtöbb spirituális hagyományban fellelhető bölcsesség azonban ennek az ellenkezője.

Mi a másik szó a Catch 22-re?

Ezen az oldalon 18 szinonimát, antonimát, idiomatikus kifejezést és kapcsolódó szavakat fedezhet fel a 22-es fogásra, mint például: gordiuszi csomó , csirke-tojás, dilemma, paradoxon, nehéz helyzet, szikla és egy-egy között nehéz hely, nyeretlen helyzet, mocsár, spot, peej és vesztes-veszít.

Mi az ellentéte a tudatalatti üzeneteknek?

Főnév. Ellentéte a tudatosan nem érzékelhető üzenettel. világos üzenet . látható üzenet . érzékelhető üzenet .

Mi az antinómia jelentése?

1: ellentmondás két látszólag egyformán érvényes elv, vagy az ilyen elvekből helyesen levont következtetések között . 2: alapvető és látszólag feloldhatatlan konfliktus vagy ellentmondás a szépség és a rossz, a szabadság és a rabszolgaság antinómiái – Stephen Holden.