A joghatóságok többségében a tájékoztatáson alapuló beleegyezés?

Pontszám: 4,8/5 ( 14 szavazat )

[1] A tájékozott beleegyezés az autonómián alapul, amely minden ügyfél alapvető joga, az egyik alapvető etikai erény. [2] A tájékozott beleegyezést meg kell adni az ügyféllel való találkozás előtt. [3] A tájékozott beleegyezés egyik alapvető összetevője a javasolt kezelés leírása és annak valószínű lefolyásának magyarázata.

Min alapul a tájékozott beleegyezés?

A tájékozott beleegyezés a beteg autonómiájának erkölcsi és jogi előfeltevésén alapul : Önnek mint betegnek joga van döntést hozni saját egészségi állapotáról és egészségi állapotáról. Önkéntes, tájékozott beleegyezését kell adnia a kezeléshez és a legtöbb orvosi vizsgálathoz és eljáráshoz.

Mi szükséges a tájékozott beleegyezéshez?

a beleegyező betegnek cselekvőképesnek kell lennie • a beleegyezést szabadon kell megadni • a beleegyezésnek kellően specifikusnak kell lennie a javasolt eljárásra vagy kezelésre • a beleegyezést tájékoztatni kell. Az érvényes hozzájárulás négy feltételének teljesülnie kell, függetlenül attól, hogy a hozzájárulás írásbeli vagy szóbeli.

Mi a tájékozott beleegyezés doktrínája?

Az orvosra rótt kötelesség, hogy elmagyarázza a páciensnek az ajánlott eljárások kockázatait, mielőtt a beteg eldönti, hogy folytatnia kell-e az eljárást vagy sem .

Mit foglal magában a tájékozott hozzájárulási eljárás?

A teljes tájékozott beleegyezési folyamat magában foglalja a vizsgálati alany megfelelő tájékoztatását a vizsgálattal kapcsolatban, megfelelő lehetőséget biztosít az alany számára, hogy mérlegeljen minden lehetőséget, válaszoljon az alany kérdéseire , biztosítsa, hogy a vizsgálati alany megértse ezeket az információkat, az alany önkéntes beleegyezésének beszerzése...

Tájékozott beleegyezés alapelvei

29 kapcsolódó kérdés található

Ki nem adhat tájékozott hozzájárulást?

Egy kiskorú , aki 17 éves vagy annál fiatalabb, általában nem minősül alkalmasnak arra, hogy tájékozott beleegyező döntéseket hozzon. Ennek eredményeként a kiskorú szülei adják a tájékoztatáson alapuló beleegyezést a kezeléshez.

Mi a 4 fajta beleegyezés?

A beleegyezés típusai közé tartozik a hallgatólagos hozzájárulás, a kifejezett hozzájárulás, a tájékozott hozzájárulás és az egyhangú hozzájárulás .

Ki a felelős a tájékozott beleegyezés megszerzéséért?

Ne feledje, hogy a beteg beleegyezésének megszerzésének kötelezettsége az orvost terheli, nem az ápolószemélyzetet (6). Ha a nővérek ezt nem megfelelően végzik, az orvos a felelős.

Mi a különbség a beleegyezés és a tájékozott beleegyezés között?

Különbség van az általános beleegyezés és a tájékozott beleegyezés között. ... Az érintkezés magyarázata nem szükséges, de a beteg megérintéséhez hozzájárulás szükséges . A páciens tájékoztatáson alapuló beleegyezése (általában) szükséges ahhoz, hogy olyan invazív eljárást lehessen végrehajtani, amely jelentős kárveszélyt jelent.

Miért etikai kérdés a tájékozott beleegyezés?

A tájékozott beleegyezés fontos szempontjai közé tartozik az autonómia előmozdítására, az információszolgáltatásra és az elfogultság etikátlan formáinak elkerülésére vonatkozó etikai kötelezettség . ... A betegeknek joguk van megtagadni az orvosi terápiákat akár vallási, akár egyéb okokból, ha erre jogosultak.

Mikor nincs szükség tájékozott hozzájárulásra?

Vészhelyzetben az orvosnak gyorsan kell cselekednie, hogy életet mentsen. Ha az életmentő erőfeszítések leállítása és az eljárás kockázatainak leírása olyan késést okoz, amely tovább veszélyezteti a beteg életét, akkor az orvosnak nem kell tájékozott beleegyezését kérnie. A beteg mentálisan cselekvőképtelen vagy érzelmileg törékeny .

Mi történik, ha a tájékozott beleegyezés nem érkezik meg?

A tájékozott beleegyezés célja, hogy tiszteletben tartsa az Ön azon jogát, hogy eldöntse, mit tegyen a testével. A témával kapcsolatos szabályok és törvények változtak az évek során, de egy dolog nem: A tájékozott beleegyezés megszerzésének elmulasztása bűncselekmény – különösen orvosi műhiba –, és az orvost gondatlansággal és hűtlenséggel vádolhatják .

Mi a példa a tájékozott beleegyezésre?

Elolvastam és megértettem a megadott információkat, és lehetőségem volt kérdéseket feltenni. Tudomásul veszem, hogy részvételem önkéntes, és bármikor, indoklás nélkül és költség nélkül visszaléphetek . Tudomásul veszem, hogy megkapom ennek a hozzájárulási űrlapnak a másolatát.

Mi a tájékozott beleegyezés célja?

A tájékoztatáson alapuló beleegyezési eljárás fő célja a beteg védelme . A hozzájárulási űrlap egy jogi dokumentum, amely folyamatos kommunikációs folyamatot biztosít Ön és egészségügyi szolgáltatója között.

Mikor adna be gyógyszert az illető beleegyezése nélkül?

Ha a beteg nem tudja megérteni, milyen kockázatokkal jár, ha nem veszi be a gyógyszerét, és nem hajlandó bevenni, a gyógyszert a beteg érdekeit szem előtt tartva, kivételes körülmények között rejtetten is be lehet adni.

Miért olyan fontos a tájékozott beleegyezés?

A tájékozott beleegyezés bizalmat teremt az orvos és a beteg között azáltal, hogy biztosítja a jó megértést . Ezenkívül csökkenti a kockázatot mind a páciens, mind az orvos számára. A kockázatokról és lehetőségekről szóló kiváló kommunikáció révén a betegek a számukra legmegfelelőbb döntést hozhatják, és az orvosoknak kisebb a kockázata a jogi lépések megindításának.

Jogi követelmény a tájékozott beleegyezés?

A tájékozott beleegyezés megfelelő megszerzésének biztosítása jogi, etikai és szakmai követelmény minden kezelő egészségügyi szakember részéről, és támogatja a személyközpontú ellátást. A helyes klinikai gyakorlat magában foglalja annak biztosítását, hogy a tájékozott beleegyezés érvényesen és megfelelően időzítve megtörténjen.

Elvégezhet-e orvos beavatkozást beleegyezés nélkül?

A műtéti beleegyezés az orvosának engedélyt ad a műtét elvégzésére, és ez nem mindig írásos formában történik. A műtéthez adott hozzájárulás nélkül az bűncselekménynek minősül . ... Az orvosnak mindkét típusú beleegyezésre van szüksége ahhoz, hogy bármilyen műtétet elvégezhessen.

Meddig jó a tájékozott beleegyezés?

Egyes létesítmények szerint az aláírt beleegyező nyilatkozatok 30 napig érvényesek, vagy a beteg kórházi tartózkodásának időtartamáig. Mások azt állítják, hogy a beteg tájékoztatáson alapuló beleegyezése mindaddig érvényben van, amíg a beteg visszavonja azt, vagy amíg a beteg állapota meg nem változik. Meggondolhatom magam a tájékozott beleegyezésem megadása után?

Hogyan győződhetek meg arról, hogy a beteg rendelkezik a megfelelő képességgel, mielőtt megkapja a tájékozott beleegyezését?

A kapacitásértékelés négy kulcsfontosságú összetevője a következők: 1) a választás közlése , 2) a megértés, 3) az értékelés és 4) a racionalizálás/érvelés.

Melyek a tájékozott beleegyezés alóli kivételek?

A tájékoztatáson alapuló beleegyezés követelménye alól számos kivételt képez: (1) a beteg cselekvőképtelen , (2) olyan életveszélyes vészhelyzet, amikor nincs elegendő idő a beleegyezés megszerzéséhez, és (3) a beleegyezés önkéntes lemondását.

Mi minősül jogilag beleegyezésnek?

A „beleegyezés” kifejezés egy illetékes személy önkéntes hozzájárulását jelenti a szóban forgó magatartáshoz . A beleegyezés hiányának kifejezése szavakkal vagy magatartással azt jelenti, hogy nincs beleegyezés. ... Egy személy nem járulhat hozzá ahhoz, hogy olyan erőszakot kényszerítsenek ki, amely halált vagy súlyos testi sértést okoz vagy valószínűsíthetően okoz, vagy eszméletlenné válhat.

Mi a beleegyezés legjobb formája?

Az írásbeli hozzájárulás a leggyakrabban beszerzett. Fontos a beleegyezés megszerzése annak bizonyítására, hogy a páciens beleegyezett a kezelésbe, és tiszteletben tartottuk autonómiáját.

Mi az a szabad beleegyezés?

Ingyenes hozzájárulás. A 13. szakasz szerint "két vagy több személy beleegyezőnek tekintendő, ha ugyanabban az értelemben megegyeznek (Consensus-ad-idem). ... A beleegyezés akkor mondható ingyenesnek , ha azt nem az okozza. kényszer vagy indokolatlan befolyásolás vagy csalás vagy félrevezetés vagy tévedés .

Mikor vált kötelezővé a tájékoztatáson alapuló beleegyezés?

Az Egyezségokmányt 1966 -ban fogadta el az Egyesült Nemzetek Szervezete, és 1976. március 23-ig kellett volna hatályba lépnie. A hetedik cikk tiltja azokat a kísérleteket, amelyeket az alany "orvosi vagy tudományos kísérletekhez való szabad hozzájárulása" nélkül végeznek.