Az anyag Poisson-hányadosa a?

Pontszám: 4,3/5 ( 55 szavazat )

A Poisson-hányados (v) a méretváltozásokra vonatkozó állandó. Úgy definiálható, mint az oldalsó szélesség egységnyi szélességben és az egységnyi hosszban bekövetkező tengelyirányú hossz változásának aránya, amelyet egy anyag tengelyirányú nyújtása vagy igénybevétele okoz .

Mi a Poisson-hányados az anyagok szilárdságában?

Az anyagok szilárdsága A Poisson-hányados az oldalirányú alakváltozás és az axiális alakváltozás arányának negatív értéke egytengelyű feszültségállapot esetén . Ha húzó terhelést fejtenek ki egy anyagra, az anyag megnyúlik a terhelés tengelyén (a húzófeszültség síkjára merőlegesen), amint azt az 1(a) ábra mutatja.

Hogyan számítják ki a Poisson-hányadost?

A Poisson-hányados kiszámítására szolgáló egyenlet ν=(-ε_trans)/ε_axial . A keresztirányú alakváltozást (ε_trans) a kifejtett erőre merőleges irányban, a tengelyirányú alakváltozást (ε_axial) pedig a kifejtett erő irányában mérjük.

Melyik anyagnál nagyobb a Poisson-hányados?

A Poisson-hányados egy fix tag, ez azt jelenti, hogy a Poisson-hányados bármely anyagra 0 és 1 között van. Nincs olyan anyag, amelynek 1-nél több és 0-nál kisebb lenne .

Mit jelez a Poisson-hányados?

A Poisson-hányad nagyon leegyszerűsítve azt mutatja meg, hogy egy anyag szélessége vagy átmérője mennyit változik, amikor hosszában húzzák . Vagy technikaibb kifejezéssel az oldalirányú (keresztirányú) alakváltozás változásának mértéke a lineáris (axiális) alakváltozáshoz képest.

A Poisson-arány megértése

42 kapcsolódó kérdés található

Jobb a magasabb Poisson-hányados?

Poisson-arány (ν) A Poisson-hányados méri az anyag alakváltozását a kifejtett erő irányára merőleges irányban. ... Az alacsony Poisson-arány (például 0,1–0,25) azt jelenti, hogy a kőzetek könnyebben repednek, míg a magas Poisson-arány (például 0,35–0,45) azt jelzi, hogy a kőzetek nehezebben repednek.

Miért nulla a Cork Poisson-hányados?

Alkalmazások, ahol a Poisson-arány fontos A közel nulla Poisson-arány a parafánál ideális anyaggá teszi palackdugóként. Ennek az az oka, hogy a parafa szinte nem tágul még akkor sem, ha mindkét oldalon összenyomják . Ezzel szemben a gumidugó oldalirányban kitágul, ha axiális nyomásnak van kitéve.

Melyik anyagban van a legalacsonyabb Poisson-hányados?

A berillium Poisson-aránya a legalacsonyabb a polikristályos fémek közül. A rugalmassági állandókat egykristályok és polikristályos minták esetében is mértük.

Miért kisebb a Poisson-hányados 1-nél?

Egy stabil anyag Poisson-aránya nem lehet kisebb , mint -1,0 és nem lehet nagyobb, mint 0,5, mivel a nyírási modulusnak és a térfogati modulusnak pozitív értékkel kell rendelkeznie . ... Egy tökéletesen összenyomhatatlan, kis igénybevételre rugalmasan deformált anyag Poisson-aránya pontosan 0,5 lenne.

Mi az acél Poisson-aránya?

A Poisson-hányados átlagos értéke acéloknál 0,28 , alumíniumötvözeteknél 0,33. A 0,50-nél kisebb Poisson-arányú anyagok térfogata hosszirányú feszültség hatására nő, hosszanti összenyomás hatására pedig csökken.

Mit jelent a 0,5-ös Poisson-hányados?

A legtöbb anyag Poisson-hányados értéke 0,0 és 0,5 között van. Egy tökéletesen összenyomhatatlan izotróp anyag, amely kis nyúlásnál rugalmasan deformálódik, Poisson-aránya pontosan 0,5 lenne . ... Ha ezeket az auxetikus anyagokat egy irányba feszítjük, akkor merőleges irányban vastagabbá válnak.

Miért fontos a Poisson-hányados?

A Poisson-hányados hasznos mérőszáma annak, hogy egy anyag mekkora mértékben deformálódik feszültség hatására (nyújtás vagy összenyomás) . A gépészet számára fontos, mivel lehetővé teszi a kívánt funkciónak megfelelő anyagok kiválasztását.

Lehet-e negatív Poisson-hányados?

A negatív Poisson-hányadossal rendelkező anyagok, más néven auxetikus anyagok, szokatlan és intuitív mechanikai viselkedést mutatnak – nyújtáskor kövérebbé válnak a keresztmetszete. ... Egy belső síkbeli negatív Poisson-arányt mutatnak, amelyet az elektronikus hatások uralnak.

Mennyi 1 m Poisson-arányban?

Ez az oldalirányú nyúlás állandó arányt visel a lineáris alakváltozással. Ezt az arányt Poisson-aránynak nevezik, és (1/m) vagy µ-val jelöljük. Poisson-arány = Lateral Strain / Linear Strain . A Poisson-hányados értéke a legtöbb anyagnál 0,25 és 0,33 között van.

Poisson-hányados lehet pozitív?

Az anyagok egyik fontos mechanikai tulajdonsága a Poisson-hányados, amely a legtöbb anyag esetében pozitív . Bizonyos anyagok azonban „auxetikus” tulajdonságokat mutatnak; vagyis negatív Poisson-hányadosuk van. Így az auxetikus és nem auxetikus anyagok különböző deformációs mechanizmusokat mutatnak.

Mi történik, ha a Poisson-mutató 0?

Anyaga merev . Anyaga tökéletesen műanyag.

A Poisson-hányados értéke nulla?

Merev test esetén a Poisson-hányados értéke nulla. A nulla Poisson-hányados azt jelenti, hogy nincs tengelyirányú alakváltozásból eredő keresztirányú alakváltozás .

A Poisson-hányados függ a hőmérséklettől?

1. ábra (a), (b), (c), (d) és (e) a hőmérséklet függvényében. A három hőmérséklet-függőségi modul enyhe csökkenést mutat 1630 K körül, majd határozott csökkenést 1818 K-ig. A Poisson- arány fokozatosan csökken a hőmérséklet emelkedésével , de egy csúcsot 1713 K körül mutat.

Mi az acél Young-modulusa?

Young-modulus (vagy rugalmassági modulus): Az acél Young-modulusa szobahőmérsékleten általában 190 GPA (27500 KSI) és 215 GPA (31200) között van. A szénacélok Young-modulusa, például a lágyacél, körülbelül 210 GPA és 3045 KSI.

Mi az ömlesztett modulus SI mértékegysége?

Tehát a rugalmassági modulus SI mértékegysége Pascal (Pa) vagy Newton per négyzetméter (N/m2) lesz.

Mi az a törzsképlet?

Válasz: A térfogati alakváltozás a térfogatváltozás osztva az eredeti térfogattal. A térfogatváltozás a végső térfogat (V 2 ) és a kezdeti térfogat (V 1 ) különbsége. A törzs a következő képlettel kereshető: S = -0,950 . A térfogati alakváltozás -0,950.

Mi az a törzspélda?

A megerőltetést úgy definiálják, mint a maximális erőkifejtést vagy nyújtást, vagy a túl sok erőfeszítés által okozott sérülést. ... A megerőltetés definíciója a túlerőltetés vagy a túlzott erőforrásigény miatti testi sérülés. A megerőltetésre példa a meghúzott izom . A megerőltetésre példa a könyv olvasása sötétben, ami nyomást gyakorol a szemre.

Mi a folyáshatár képlete?

A folyási feszültség legáltalánosabb műszaki közelítése a 0,2 százalékos eltolási szabály. A szabály alkalmazásához tegyük fel, hogy a hozamnyúlás 0,2 százalék, és szorozzuk meg az anyag Young-modulusával: σ = 0,002 × E \sigma = 0,002\x E σ=0. 002×E .

Mi az SI feszültség mértékegysége?

A nyúlás mértékegysége az SI-ben (Système International) „egy”, azaz 1 ε= 1 = 1 m/m. ... Általában a deformáció um/ m nagyságrendű, azaz 10-6 , ezért a „µε” (mikrostrain) mértékegységet használják leggyakrabban.

A Young-modulusnak van egysége?

A Young-modulus mértékegységei az angol rendszerben font per négyzethüvelyk (psi) , a metrikus rendszerben pedig newton per négyzetméter (N/m 2 ).