A pca beleesik a helyi minimumokba?

Pontszám: 4,2/5 ( 73 szavazat )

A PCA egy determinisztikus algoritmus, amelynek nincsenek inicializálható paraméterei, és nincs helyi minimumproblémája , mint a legtöbb gépi tanulási algoritmusnak.

Mi az a helyi PCA?

A helyi PCA helyi koordináta foltokat határoz meg az adatokhoz , a helyi foltok tájolását a PCA határozza meg minden Ri régión belül.

A PCA optimális?

A PCA-t gyakran használják ilyen módon a méretcsökkentésre. A PCA-nak az a különbsége, hogy az optimális ortogonális transzformáció a legnagyobb "varianciával" rendelkező altér megtartására (a fent definiált módon).

A PCA központosítást igényel?

Átlag-központosítás nélkül a PCA által talált első főkomponens az adatok átlagának felelhet meg a maximális szórás iránya helyett. Az adatok központosítása (és esetleg skálázása, a változók mértékegységeitől függően) után ki kell számítani az adatok kovarianciamátrixát.

A PCA mindig csökkenti a dimenziót?

A dimenziócsökkentés magában foglalja a bemeneti változók vagy oszlopok számának csökkentését a modellezési adatokban. A PCA egy lineáris algebrai technika, amellyel automatikusan végrehajtható a méretcsökkentés.

StatQuest: PCA fő ötletek mindössze 5 percben!!!

21 kapcsolódó kérdés található

Csökkenti a PCA a pontosságot?

A PCA használata elveszíthet néhány, az osztályozáshoz fontos térinformációt, így az osztályozás pontossága csökken .

A PCA javítja az előrejelzést?

Elméletileg a PCA nem tesz különbséget, de a gyakorlatban javítja a képzés sebességét , leegyszerűsíti az adatok megjelenítéséhez szükséges idegi struktúrát, és olyan rendszereket eredményez, amelyek jobban jellemzik az adatok "köztes szerkezetét" ahelyett, hogy több skálát kellene figyelembe venniük. - pontosabb.

Meg tudod csinálni a PCA-t kétszer?

Így továbbra is elvégezhet néhány PCA -t a szolgáltatások egy részhalmazán. Ha csak a legfontosabb PC-t veszed, akkor egy új adatkészletet fog készíteni, ha szeretnéd, hogy újra csinálhass egy PC-t. (Ha nem, akkor nincs méretcsökkentés). Az eredmény azonban eltér attól az eredménytől, amelyet a teljes adatkészletre pca alkalmazásakor kapott.

Mi a PCA értelme?

A főkomponens- elemzés vagy PCA egy dimenziócsökkentő módszer, amelyet gyakran használnak nagy adathalmazok dimenziósságának csökkentésére oly módon, hogy a változók nagy halmazát egy kisebbre alakítják át, amely még mindig tartalmazza a nagy készlet információinak nagy részét.

Mi a PCA célja?

A főkomponens-elemzés (PCA) egy olyan technika, amely csökkenti az ilyen adatkészletek dimenzióit, növeli az értelmezhetőséget, ugyanakkor minimalizálja az információvesztést . Ezt új, nem korrelált változók létrehozásával teszi, amelyek egymás után maximalizálják a szórást.

Mik a maradékok a PCA-ban?

residuals = pcares(X,ndim) az X n-by-p mátrix ndim főkomponenseinek megtartásával kapott maradékokat adja vissza . Az X sorai a megfigyeléseknek, az oszlopok a változóknak felelnek meg. A ndim egy skalár, és kisebbnek kell lennie, mint p. maradékok egy X-el azonos méretű mátrix.

Mit csinál a PCA az esés után?

Milyen PCA-t csinál az utóbb? Csökkentett dimenzióval könnyebben vizualizálható az adatok klaszterezési módszerrel, segít csökkenteni az adatokból származó zajt, és gyorsabb lesz a betanítási fázis.

Mik a PCA hátrányai?

A főkomponens-elemzés hátrányai
  • A független változók kevésbé értelmezhetők: A PCA adatkészleten történő megvalósítása után az eredeti jellemzők főkomponensekké válnak. ...
  • Az adatok szabványosítása kötelező a PCA előtt: ...
  • Információvesztés:

Hasznos a PCA?

A PCA technika különösen hasznos olyan adatok feldolgozásakor, ahol a jellemzők/változók több kolinearitást mutatnak. A PCA akkor használható, ha a bemeneti jellemzők méretei nagyok (pl. sok változó). A PCA használható zajtalanításra és adattömörítésre is.

Mi az a PC1 és PC2 a PCA-ban?

A PCA feltételezi, hogy a legnagyobb eltérésekkel rendelkező irányok a „legfontosabbak” (azaz a legfontosabbak). Az alábbi ábrán a PC1 tengely az első fő irány, amely mentén a minták a legnagyobb eltérést mutatják. A PC2 tengely a második legfontosabb irány , és merőleges a PC1 tengelyre.

A PCA felügyelet nélkül működik?

Vegye figyelembe, hogy a PCA egy nem felügyelt módszer , ami azt jelenti, hogy nem használ semmilyen címkét a számítás során.

Használhatom a PCA-t regresszióhoz?

A PCA ismételt futtatása 6 komponenssel Most ezt az átalakított adatkészletet használhatjuk az eredeti mellrák adatkészlet helyett logisztikus regressziós modell felépítéséhez. ... Az eredeti adatkészlet egyes változói erősen korrelálnak egy vagy több másik változóval (multikollinearitás).

Mit jelent a PCA 0?

A nulla átlaga szükséges ahhoz, hogy megtaláljuk azt a bázist, amely minimalizálja az adatok közelítésének átlagos négyzetes hibáját . A PCA-ból, További megfontolások. Ily módon a nem szabványosított adatok kovarianciamátrixán a PCA hatással lesz a jelenlévő nullától eltérő átlagokra.

Hány főkomponens túl sok?

A grafikon alapján eldöntheti, hogy hány főkomponenst kell figyelembe vennie. Ezen az elméleti képen 100 komponens felvétele pontos képábrázolást eredményez. Tehát 100-nál több elem felvétele haszontalan. Ha például maximum 5%-os hibát szeretne, akkor körülbelül 40 főkomponenst kell figyelembe vennie.

A PCA mindig növeli a pontosságot?

Következtetés. A főkomponens-elemzés (PCA) nagyon hasznos a számítás felgyorsítására az adatok dimenziósságának csökkentésével. Ráadásul, ha nagy a dimenziója és magas korrelációs változója, a PCA javíthatja az osztályozási modell pontosságát .

Mikor ne használjunk PCA-t?

Bár technikailag lehetséges a PCA használata diszkrét változókon vagy olyan kategorikus változókon, amelyek egy forró kódolású változók voltak, nem szabad. Egyszerűen fogalmazva, ha a változói nem tartoznak egy koordinátasíkra , akkor ne alkalmazzon PCA-t rájuk.

Miért javítja a PCA a pontosságot?

Elméletileg a PCA nem tesz különbséget, de a gyakorlatban javítja a képzés sebességét , leegyszerűsíti az adatok megjelenítéséhez szükséges idegi struktúrát, és olyan rendszereket eredményez, amelyek jobban jellemzik az adatok "köztes szerkezetét" ahelyett, hogy több skálát kellene figyelembe venniük. - pontosabb.

A PCA ronthat-e egy modellt?

Általánosságban elmondható, hogy a PCA alkalmazása a modell felépítése előtt NEM segít a modell jobb teljesítményében (a pontosság szempontjából)!

Miért nem alkalmas a PCA osztályozásra?

A főkomponensek azonban gyakran nehezen értelmezhetők (nem intuitívak), és amint az ebben a cikkben szereplő empirikus eredmények azt mutatják, általában nem javítják az osztályozási teljesítményt.

A PCA új funkciókat hoz létre?

A PCA nem szünteti meg a redundáns szolgáltatásokat, hanem egy új szolgáltatáskészletet hoz létre, amely a bemeneti jellemzők lineáris kombinációja . ... Ha igazán akarja, akkor kiküszöbölheti azokat a bemeneti jellemzőket, amelyek információi alacsonyak a sajátvektorokban.