Kötelező lábujjdeszka a védőkorlátokon?

Pontszám: 4,9/5 ( 72 szavazat )

Míg az OSHA némely felülvizsgált járó-munkafelületre vonatkozó előírása előírja, hogy a lábujjak a védőkorlát részeként szerepeljenek, ezek nem kötelezőek minden védőkorlátnál . ... Ennek ellenére jó ötlet lehet a korlátokra helyezésük, ha a jövőben szükség lehet rájuk, hogy megvédjék a dolgozókat a leeső tárgyaktól.

Milyen magasságban van szükség a lábujjakra?

A lábujjdeszkáknak legalább 8,9 cm magasnak kell lenniük a felső éltől a padló szintjéig , és képesnek kell lenniük bármilyen irányba kifejtett 50 font (222 N) erőnek ellenállni. A lábujjak alatti vízelvezető tér megengedett.

Miért van szükség láblécekre a védőkorlátok mellett?

3. Miért van szükség sok ipari helyzetben a védőkorlátok mellett lábujjdeszkákra? [lásd 1910.21. a) 9. pont]: a. A lábujjdeszkák megakadályozzák, hogy tárgyakat rárúgjanak az alatta lévő dolgozókra.

Mi a célja a lábujjdeszkáknak?

A lábujjak olyan védőkorlátok , amelyeket a talaj vagy a sétafelület közelében helyeznek el. Gyakran használják őket, ha fennáll annak a veszélye, hogy szerszámok vagy egyéb tárgyak eshetnek a személyre egy emelvényről vagy más megemelt területről, vagy a padlónyíláson vagy lyukon keresztül.

Fel tudsz kötni egy védőkorlátra?

Az OSHA megállapította, hogy ha a szabványos védőkorlát nem kivitelezhető, mert az az elvégzett munka károsodását eredményezné, alternatív védelem biztosítható a munkavállalók számára. A lekötési rendszer elfogadható az 1910.23. szakasz c) 1. pontjában foglalt szándékok teljesítésének módszereként.

A korlátok és korlátok kódjának megfelelősége

36 kapcsolódó kérdés található

Milyen hosszú a védőkorlát egy szakasza?

Szabványos hosszunk 12 hüvelykes szakaszok . Folyamatos futáshoz javasoljuk, hogy a lehető legtöbb 12"-es szakaszt használjon, és minden szakaszt 6"-8" távolságra helyezzen el egymástól.

Milyen magasságot nem lépsz túl a szabadesésnél?

Általában az OSHA megengedi a munkáltatónak, hogy túllépje a 6 láb szabadesési határértéket, ha nincs olyan rögzítési pont, amelyhez a munkáltató csatlakozhat, ami lehetővé teszi a munkáltató számára, hogy a személyi zuhanásgátló rendszert úgy szerelje fel, hogy a szabadesést legfeljebb 6 lábra korlátozza. -- megvalósíthatatlan helyzet.

Hol szükségesek a lábujjak?

Példák arra, ahol az OSHA kifejezetten előírja a lábujjak használatát, a következők: 10 láb feletti mobil létraállványon vagy emelvényen , létrapadlón vagy platformon lévő lyuk körül (kivéve a bejáratnál), és. Bárhol, ahol szükség van rájuk, hogy megvédjék az alkalmazottakat a leeső tárgyaktól.

Mekkora minimális magasság szükséges a lábujjdeszkákhoz az állványzaton?

A lábujjdeszkáknak legalább 150 mm -es magasságúaknak kell lenniük, azonban a cső- és szerelvényállványszerkezeteken jellemzően 225 mm-es állványlapok.

Melyik leesés elleni védelem nem megengedett az élen?

Az OSHA építési zuhanás elleni védelmi szabványa (29 CFR 1926.501) szerint minden dolgozót, aki legalább 6 lábbal az alsó szint felett épít egy vezető élt, „ védőkorlátrendszerekkel, biztonsági hálórendszerekkel vagy személyi zuhanásgátló rendszerekkel kell védenie”. Az egyetlen kivétel az, amikor a munkáltató bizonyítani tudja, hogy ezekkel a módszerekkel...

Mi a leesés elleni védelem OSHA szabványa?

Az OSHA előírja, hogy az általános ipari munkahelyeken négy láb magasságban, a hajógyárakban 5 láb magasságban, az építőiparban hat láb magasságban, és a hosszú part menti műveleteknél nyolc láb magasságban kell biztosítani a zuhanás elleni védelmet.

Hány lábnyi figyelmeztető vonalat kell megjelölni?

A figyelmeztető vonalat legalább 6 lábonként jól látható anyaggal kell megjelölni, és 34"-39" között kell lennie a sétáló- vagy munkaterülettől.

Mikor kell a nyitott oldalú padlókat vagy peronokat szabványos korláttal védeni?

A 29 CFR 1926.500(d)(1) előírja, hogy a szomszédos padló vagy talajszint felett legalább 6 láb magasságban lévő nyitott oldalú padlót vagy emelvényt szabványos korláttal vagy ezzel egyenértékű korláttal kell védeni minden nyitott oldalról, kivéve, ha van bejárata egy rámpán. , lépcsőház vagy fix létra.

Mekkora a minimális lábujjdeszka magasság MM-ben?

A láblécnek legalább 89 mm magasnak kell lennie, és úgy kell felszerelni, hogy legfeljebb 6 mm- es rés legyen a padló és a lábujjdeszka alja között.

Megköveteli az OSHA lábujjdeszkákat?

Igen , a lábujjdeszkák az OSHA követelményei minden olyan környezetben, ahol az alkalmazottak ki vannak téve annak a veszélynek, hogy valami felülről rájuk esik, vagy maguk is leesnek. A leggyakoribb kockázat a szerszámok leesése.

Szükséges a leesés elleni védelem az ásatások körül?

Az OSHA előírja, hogy a veszélyes berendezések és gépek felett végzett munka során leesés elleni védelemről gondoskodni kell, függetlenül a leesési távolságtól. Az OSHA azonban nem követeli meg a leesés elleni védelmet az ásatások vagy árkok körül, kivéve, ha további veszélyt jelent egy akadály, amely elrejti az ásatást vagy az árkot a szabad látás elől.

Milyen magasságban kell hám?

Személyes zuhanásgátló rendszerek Az OSHA megköveteli a dolgozóktól, hogy teljes testet fedő hevedert (a személyi zuhanásgátló rendszer egyik részét) viseljenek, amikor a munkafelület felett 10 lábnál magasabban fekvő függesztett állványon dolgoznak, vagy amikor kanalas teherautóban dolgoznak. vagy légi lift.

Milyen magasságban szükséges a kötelező kapaszkodó és lábujjdeszka?

Építési munkáknál a felső védőkorlátnak legalább 950 mm-rel kell lennie a munkaállvány felett, és a felső sín és a közbenső sín közötti rés nem haladhatja meg a 470 mm-t. A rendeletek előírják továbbá, hogy a lábujjdeszkák alkalmasak és elegendőek legyenek az emberek vagy anyagok leesésének megakadályozására.

Milyen magasságban tekintjük az embert, aki magasból dolgozik?

A korábbi szabályozások úgy határozták meg, hogy a „Magasságban végzett munka” legalább két méterrel a talajszint felett van . A 2005-ös szabályozás eltávolította ezt a kritériumot, és nem ír elő minimális magasságot, amelyre a magasban végzett munka megfontolások vonatkoznak.

Igaz, hogy akárhány alkalmazottja van, a tűzvédelmi tervet írásban kell elkészíteni?

A tűzmegelőzési tervet fizikailag írásba kell foglalni, a munkahelyen kell tartani, és minden munkavállaló számára elérhetővé kell tenni áttekintés céljából. ... A 10 vagy kevesebb alkalmazottat foglalkoztató munkáltatónak nem kell írásos programot kidolgoznia, de a tervet szóban is közölnie kell a munkavállalókkal.

Mik azok a lábujjak az állványzaton?

A lábujjak olyan függőleges akadályok , amelyek az állványzat padlószintjén helyezkednek el, és az állvány padlónyílásainak, falnyílásainak, peronjainak, kifutópályáinak vagy rámpáinak szabad szélei mentén vannak felállítva. A lábujjdeszkák megakadályozzák, hogy az anyag leessen, és az alkalmazottak lecsúszjanak az állványzatról.

Milyen mélyen lehetnek a munkafelület alatt a biztonsági hálók?

A biztonsági hálókat a lehető legközelebb kell elhelyezni a felület alá, amelyen az alkalmazottak dolgoznak, de semmiképpen sem 30 lábnál mélyebben .

Hogyan kell kiszámítani a magasságból való zuhanást?

Határozza meg a szabadesési távolságot az s = (1/2)gt² = 0,5 * 9,80665 * 8² = 313,8 m egyenlet segítségével . Ha ismeri a magasságot, ahonnan a tárgy esik, de nem tudja az esés időpontját, akkor ezt a számológépet is megkeresheti!

Mekkora a maximális szabadesési távolság?

Az OSHA megköveteli, hogy a lehetséges szabadesési távolság soha ne haladja meg az 1,8 métert személyi zuhanás elleni védelem használatakor. Ezért gondosan meg kell fontolni a zuhanásgátló rendszer kiválasztásának és felszerelésének módját, hogy ne lépje túl a 6 láb esési távolságot.

Mit jelent a szabadesés a zuhanásvédelemben?

Az 1. pont és a 2. pont közötti távolság egyenlő a szabadesési távolsággal. Ez a távolság nem haladhatja meg a hat lábat. Ha ez a távolság több mint hat láb, akkor probléma van. A szabadesési távolság ezért mindig rögzítse a zsinórt a feje fölé.